PRACE PRZY KOŚCIELE

RENOWACJA I OŚWIETLENIE DZWONNICY SIERPIEŃ 2011r

PRZY OKAZJI REMONTU DZWONNICY, KSIĄDZ PROBOSZCZ PROWADZI PRACE PORZĄDKOWE WOKÓŁ KOŚCIOŁA...
MONTAŻ TRZECIEGO DZWONA PRZY DZWONNICY
DN. 18-04-20011r
OFICJALNYM DARCZYŃCĄ DZWONU JEST RODZINA TOMCZYKÓW Z UL. POCZTOWEJ

PRACE PRZY GROBIE PANA JEZUSA PRZED ŚWIĘTAMI WIELKIEJ NOCY

Kreator stron www - przetestuj!