Święto Trzech Króli

Kościół katolicki obchodzi 6 stycznia uroczystości Obiawienia Panskiego. Popularnie nazywamy je świętem Trzech Króli; Kacpra Melchiora i Baltazara. Królowie, którzy odwiedzili Jezusa w Betlejem symbolizują wszystkich pogan. Mędrcy przybyli do Jezusa ze Wschodu i złożyli mu dary. Kacper ofiarował kadzidło - symbol boskości, Melchior złoto - symbol władzy królewskiej, a Baltazar mirrę ( urzywana do balsamowania ciała) - zapowiedź męczęskiej śmierci. W uroczystosc Obiawienia pańskiego w kosciołach święci się kredę, kadzidło i wode. Kreda wypisujemy na drzwiach naszych domów litery KMB i aktualny rok. Ten skrót oznacza "Christus mansiouem benedicat'" czyli "Niech Chrystus błogosławi tutaj zamieszkujacym". Wziętym z koscioła kadzidłem okadzamy nasze mieszkania a wodą święcimy domy. Ma to symbolizować, że jest to miejsce modlitwy.  

źródło: TK Niedziela ks. prof. waldemar Chrostowski 

Kreator stron www - przetestuj!